Helénistické

Helénistické horoskopy.

Horoskop, západní, helénistický, horoskopové mapy, symbol „já“ se slovy holograficky (degro). Graf se nachází na začátku grafu se dvěma tečkami směřujícími dolů, první tečky směřují nahoru a čtvrtá tečka směřuje dolů.