Hlavní 1-99 Biblický význam čísla 13

Biblický význam čísla 13

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Bylo to v dávných dobách, kdy lidé objevovali skutečný význam a symboliku čísel.

Uznali důležitost čísel a vzorů, které se objevují v jejich každodenním životě, a brzy si uvědomili, že čísla jsou také úzce spojena s duchovnem.

Od té doby až do současnosti lidé uvažují o významu čísel prostřednictvím numerologie.

Číslo 13 vždy zajímalo lidi jako jedno z nejzajímavějších čísel.

Ačkoli se často předpokládá, že číslo 13 je špatným znamením a lidé z minulosti tomu věřili stejně, některé kultury si myslí, že to není pravda.

V některých kulturách je číslo 13 nositelem duchovních zpráv z božské říše. Číslo 13 tedy není ve většině náboženství špatným znamením.

Co znamená číslo 13?

Toto číslo má významný biblický význam, a pokud se ve vašem životě objevuje hodně, co byste se měli pokusit dekódovat jeho význam a zjistit, proč k vám toto číslo 13 často přichází.

Toto číslo 13 se skládá z čísel 1 a 3, takže by bylo od vás rozumné pochopit význam těchto dvou číslic a také jejich význam v Bibli.

Číslo 1 je považováno za velmi pozitivní číslo zaměřené na nové začátky a nové začátky. Jeho atributy jsou pozitivita a optimismus, takže vzhled čísla 1 ve vašem životě znamená, že byste se měli zbavit negativních faktorů ve svém životě a obrátit se k pozitivitě a duchovnosti.

Anděl číslo 3 je považován za toho, kdo souvisí s kreativitou. Jeho záměrem je spojit vás blíže k vašim božským andělům ak vaší víře. Bůh je stvořitelem božských věcí, takže číslo 3 souvisí s jeho úspěchem.

To je jeden z důvodů, proč tato dvě čísla mají významný biblický význam, a proč má číslo 13 také důležitou roli v Bibli.

Jak jsme již dříve zmínili, číslo 13 je často považováno za špatné znamení a že přináší smůlu. Mnoho lidí tomu věří.

Tato víra pochází z dávné minulosti a dodnes má značný účinek. Mnoho lidí dnes považuje toto číslo za smůlu a myslí si, že toto číslo přináší do jejich životů špatné věci, takže ho ignorují, jak jen mohou.

Když vidí toto číslo, snaží se mu vyhnout nebo předstírat, že ho neviděli.

Tajný význam a symbolika

V Bibli je číslo 13 často zmiňováno díky zjevení Judy, který byl třináctým apoštolem, jedním z jeho učedníků a symbolem zrady.

Juda byl tím, kdo zradil Ježíše, a stalo se to jeden den po poslední večeři.

To je jeden z důvodů, proč číslo 13 souvisí s něčím negativním - v tomto případě s Ježíšovým utrpením, které bylo způsobeno Judovou zradou.

Juda se stala symbolem hříchu a zrady a také symbolem vzpoury. Je jedním z důvodů, proč se číslo 13 stalo symbolem negativity.

Mezi další biblická fakta spojená s číslem 13 patří 13 hříchů na Ježíšově seznamu, 13 izraelských kmenů a 13 hladomorů popsaných v Bibli.

Existuje také opatření 13 vlád, které se vzbouřily proti Bohu. Má se za to, že tato vláda byla inspirována satanem, a to také přineslo číslo 13 špatné pověsti.

Dalším špatným znamením je vzhled draka, který symbolizuje Satana, a jeho vzhled byl v knize Zjevení: Drak se tam objeví třináctkrát, takže je opět číslo 13.

Abrahamův syn se jmenoval Ishmael a byl obřezán ve věku 13 let, takže v Bibli je ještě jedna podoba čísla 13. Málokdo ví, že Abraham byl také obřezán, i když v té době byl velmi starý.

Pokud otevřete Knihu Zjevení, uvidíte, že Kapitola 13 hovoří o Antikristovi a zvířatech, takže je to také jeden z důvodů, proč má číslo 13 negativní význam.

První zvíře zmíněné v knize vyšlo „z moře“ a je poháněno drakem, a druhé zvíře „ze země“.

Ale jeden z neznámých, ale pozitivních biblických významů čísla 13 je odhalen v evangeliu svatého Jana.

V tomto evangeliu Ježíš mluví o sobě a o tom, kým ve skutečnosti je. K popisu sebe sama používá 13 srovnání: Já jsem světlo, jsem cesta, jsem pravda, jsem život, jsem král, jsem syn Boží, jsem vzkříšení a dalších šest.

Když mluvíte o čísle 13 a jde o souvislost s povstáním a vzpourou, zjistíme, že to byl první výskyt v Genesis: „… a třináctiletý se vzbouřili“. To je ještě jedna zmínka o čísle 13 v Bibli.

Druhé vystoupení bylo, jak již bylo zmíněno dříve, u obřízky u Izmaela v Genesis.

Další událostí související s číslem 13 je zničení města zvaného Jericho.

Podle kabaly také existuje 13 zlých duchů.

Na druhou stranu si mnoho věřících myslí, že číslo 13 má pozitivní biblický význam a je považováno za obrovské požehnání a příslib.

Je to proto, že 13 symbolizuje smrt, ale také symbolizuje znovuzrození v duchu a je symbolem nového života.

Některé další pozitivní významy čísla 13 v Bibli se nacházejí v knize Genesis, když se Sodom po 13 letech služby babylónskému králi stal rebelem a nakonec to skončilo spojenectvím mezi Bohem a Abrahamem.

Trvalo také 13 let, než Šalomoun dokončil svůj palác, jak je uvedeno v Knize králů.

Zjistili jsme také, že Jeremjáš zahájil svou službu ve věku 13 let, jak je napsáno v Jeremjášově knize.

Číslo 13 a láska

Mezi číslem 13 a láskou neexistují žádné zvláštní vztahy, zejména kvůli tomu, že je považováno za špatné znamení.

Zajímavá fakta o čísle 13

O čísle 13 existuje zajímavá skutečnost a je to existence termínu v psychologii, kterou nazýváme Triskaidekaphobia, což je opravdu iracionální strach z čísla 13.

Mnoho slavných lidí z minulosti to mělo: Napoleon a Franklin Delano Roosevelt byli jedním z lidí, kteří se báli čísla 13.

Někteří z historiků uvedli, že Rosevelt nikdy neseděl s 12 lidmi, přičemž byl 13. u stolu. Byl na to velmi pověrčivý a všichni to věděli.

Další zajímavou skutečností je, že mnoho hotelů kvůli této pověře nemá 13. patro nebo dokonce pokoj číslo 13. Zdá se, že hosté nechtějí zůstat v pokojích s tímto číslem kvůli stejné pověře.

Mnoho sportů nepoužívá číslo 13 na svých dresech, protože si myslí, že to přináší smůlu. Hráči je nechtějí nosit.

Jeden z pozitivních symbolů čísla 13 souvisí s jedním konkrétním datem: 13. května 1917. Byl to den, kdy se na místě zvaném Fatima v Portugalsku třem malým dětem zjevila Panna Maria. Je to známá svatyně, kam každoročně přicházejí tisíce lidí.

Požehnaná Panna Maria se také vrátila a zjevila se dětem 13 dní po dobu půl roku.

K dispozici je také událost roku s 13 úplňky.

Číslo 13 je však považováno za velmi šťastné číslo v jedné evropské zemi: v Itálii.

Číslo 13 na kartě v tarotu je Karta smrti a je znázorněno obrázkem jezdce na koni.

Co dělat, když uvidíte Anděla číslo 13?

Anděl číslo 13 je považován za špatné znamení, i když tomu tak opravdu není, a v některých kulturách je to symbol štěstí.

Pokud ve svém životě uvidíte číslo 13, bude pro vás těžké překonat pověry a uvědomit si, že se není čeho bát.

Stále si pravděpodobně budete dělat starosti s pátkem 13., 13. patrem a podobně. V lidské přirozenosti je strach z pověr z minulosti.

Ale i když se jeho biblický význam zdá trochu temný, číslo 13 není záporné číslo a nepřinese vám smůlu.

To platí zejména v křesťanském náboženství, protože Bible doporučuje pravou a pevnou víru a zakazuje pověry.

Zajímavé Články