Hlavní 1-99 Anděl číslo 31 - význam a symbolika

Anděl číslo 31 - význam a symbolika

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Na světě téměř neexistuje člověk, který by neřekl, že má svá šťastná čísla. Je ale pozoruhodné, že většina z nich také řekne, že například k určitému datu čísla se nic významného nestalo, prostě mají spřízněnost s nějakým číslem nebo určité číslo prostě nevydrží.

Odpověď pravděpodobně spočívá v jejich numerologické kombinaci - andělské číslo.Lidé se nevědomky vážou ke svým andělským číslům, protože to představuje jejich duchovní a osudové číslo. Může jim ukázat správnou cestu a pomoci jim správně se rozhodovat.Anděl číslo 31 - co to znamená?

Číslo 31 v andělské numerologii představuje lidi, kteří se narodili jako organizátoři a manažeři. V těchto typech zaměstnání jsou nejlepší, protože mohou pracovat dlouho a trpělivě a nezapomínat na detaily ani po dlouhém a náročném dni.

Mohou být neuvěřitelně soustředění, ale nikdy by neměli zapomenout občas dělat přestávky, aby se příliš neunavili a neudělali strašnou chybu.Anděl číslo 31 jsou jedinci, kteří mají rádi přírodu (v době kopí je najdete v lesích, parcích, u řek atd.), Protože je uvolňuje.

Nespokojenost s číslem 31 obvykle přichází po 5 nebo více letech strávených ve stejné práci - mají pocit, že práce, kterou dělají, nenaplňuje a že nevyužívají všechny své talenty. To jsou lidé, kteří milují rutinu, to znamená, že číslo 31 nebaví dělat změny.

Díky těmto postojům může snadno dojít ke konfliktu se spolupracovníky, kteří chtějí v obchodním rozhodnutí přinést nějaké nové nápady. Je to velmi nepříjemné pro rodinu a přátele, zejména s vědomím, že Angel číslo 31 může reagovat násilně.Nejlepší radou pro číslo 31 je nereagovat a pokusit se v těchto situacích uklidnit. Někdy je nutné poslouchat názory ostatních, protože se mohou ukázat jako prospěšné.

Na lidech, kterým je v andělské numerologii toto číslo, je také krásné to, že jsou si blízcí se svou rodinou a velmi rychle si vytvářejí přátelství. Jedním z důvodů je, že tito lidé nemají rádi, když už nikdy nebyli sami, samota je děsila až do špiku kostí. Jsou to skvělá společnost a velmi zábavné, skvělé být kolem. Tehdy je poznáte lépe.

Milují moderní myšlenky a bojují se starými hodnotami. Mají rádi spravedlnost, ale k dosažení tohoto cíle nepoužívají nespravedlivé prostředky. Chtějí odolat populárním myšlenkám a nepopulárně reprezentovat. Pokud se zajímají o politiku, přidají se k opozici. Baví je porušovat normy a bojovat proti systému.

Tajný význam a symbolika

Anděl číslo 31 se skládá z energie a vibrací číslo tři a číslo jedna. Číslo 3 představuje sílu růstu, spontánnost, sebevyjádření, expanzi a principy růstu. Číslo 1 s sebou nese atributy vedení, motivace, iniciativy a nových začátků. Tyto prvky činí z Angel 31 číslo - nositel optimismu, nadšení, komunikace, kreativity a expanze.

Osoba, které je 31 let, se nestará o hmotné věci, zisk, zisk a často čelí finanční ztrátě. Jedná se o jednotlivce, jehož nejvýznamnější charakteristikou je svoboda projevu; neradi se zavírají. Obvykle jsou to lidé, kteří jednají podle své srdeční touhy.

I když je duchovní číslo 31 radostné, sociální a extrovertní, může to být také naopak. Anděl číslo 31 může někdy mít temnou energii a být nepříjemný.

V korelaci s astrologií je třicet jedna kombinací čísel 3 (Jupiter) a 1 (Slunce). Obě tato čísla jsou považována za šťastná čísla s dobrou energií. Problém pro anděla číslo 31 je, podle nějakého anděla numerologa je součet těchto dvou čísel (3 + 1 = 4). Číslo čtyři má smíšenou energii; má to špatnou stránku - čtyři mohou mít agresivní povahu a cítit se nejistí a osamělí.

Číslo 31 a láska

To jsou lidé, kterým jejich přátelé a spolupracovníci nerozumí; jsou samotáři a samotáři.

Protože jim chybí přátelská a inspirativní atmosféra, stávají se osamělými, méně sociálními, méně známými a někdy se připojí k revolučním skupinám. Stávají se tvrdohlavými, důvěrnými a velitelskými. Chovají se tak, i když jsou ve vztazích, a to je pro lásku velmi toxické.

Přítomnost čísla tři je činí trochu sobeckými - staví se na první místo a číslo jedna je činí autoritativními. Musí být trapní, aby vynikli ve společnosti, a přitahují stejný profil lidí. Tyto záležitosti mohou skončit manželstvím.

Zajímavá fakta o čísle 31

V mnoha kulturách, zejména na východě, se číslo 31 označuje jako nešťastné číslo 31, protože se předpokládá, že přináší osamělost, izolaci a poněkud výstřednost. Lidé, kteří jsou spojeni s tímto číslem (datum narození, jméno, příjmení nebo součet jejich křestního jména a příjmení prostřednictvím astrologie nebo andělské numerologie) nejsou připraveni přijmout stávající pravidla a normy chování, ale porušují je. Předpokládá se, že podle některých záznamů začalo mnoho revolucí 31. měsíce.

Analýza nešťastných případů ukázala, že většina nehod se stala 31. měsíce. Přestože mají tato data za rok pouze sedm, ten den se stalo 16krát více nehod než řekněme 6 za každý měsíc! Číslo 31 souvisí zejména s dopravními nehodami, často s mnoha oběťmi.

Mnoho z těchto nehod se stane 31. října, v takzvané haloweenské noci nebo v náboženství večer všech svatých. V tu noc se mnoho energie z tohoto světa sráží a věří se, že v ten den (31) mohou lidé překračovat hranice mezi tímto a ostatními světy.

Co dělat, když uvidíte číslo 31?

Když uvidíte 1,3, 31 nebo jakoukoli jinou kombinaci - je to dobré znamení. Znamená to, že najdete ztracenou energii, růst, povzbuzení. Obdržíte zprávu, kterou váš život zoufale potřebuje, aby našel mír, jasnost a lásku.

Varuje vás, že jste ztratili asertivitu, iniciativu, instinkt a intuici a že potřebujete nový přístup. Andělé vám připomínají, že máte nedokončenou práci a že jste ztratili skutečné hodnoty, ty s vámi se narodily.

Nenechte se překvapit, pokud tato cesta života přichází neobvyklým, tajemným a božským způsobem. Nebuďte frustrovaní z toho, že jste se ztratili - využijte svůj talent a dovednosti a pokuste se prostřednictvím práce najít pravou podstatu vesmíru.

Anděl číslo 31, sám nebo viděný v řetězcích, znamená, že se k vám svět vrací, a to můžete udělat pouze s vírou v sebe sama. Když uvidíte toto číslo, zkuste si vzpomenout, že v tom konkrétním čase máte veškerou božskou ochranu, kterou potřebujete.

Zajímavé Články