Hlavní 100-999 Anděl číslo 202 - význam a symbolika

Anděl číslo 202 - význam a symbolika

Zjistěte Svůj Počet Andělů

Andělská numerologie je metoda spojování mikrokosmu a makrokosmu, země a nebe, lidí a andělů.

Díky porozumění andělským číslům můžeme pochopit vliv éterických sil na člověka. Všechny objekty v hmotném světě jsou v korelaci s andělskou říší a andělská numerologie používá čísla k vysvětlení lidského chování a jejich vztahů.

Také na vyšší úrovni nám čísla mohou pomoci chránit se před zlými silami, které nás obklopují; nejsou ve formě nějakých démonických tvorů, jsou v myslích a srdcích zlých lidí, kteří nám chtějí ublížit.

Andělská numerologie nás varuje, že tato síla zlého úmyslu vůči nám může mít někdy smrtelné následky. Svět je bohužel plný těchto lidí. Potřebujeme ochranu a můžeme ji mít, pokud se budeme řídit pokyny andělských čísel.

Anděl číslo 202 - co to znamená?

Anděl číslo 202 je člověk, který je přímý, přední v práci i lásce, miluje jednoduchý život, ale jeho život je často plný zvratů.

Toto číslo zoufale chce, aby jeho život šel co nejplynuleji, ale jaksi se okolnosti a události v jeho životě dramaticky a rychle mění - za zlomek vteřiny přichází ze špatného k horšímu.

Naštěstí se překvapivě někdy na okamžik překvapivě číslo 202 dokáže postavit jako Fénix a vylepšit věci. Všechno je možné.

Pokud se majitel čísla věnuje kariéře, může mít mnoho úspěchů ve všem, co dělá (může to být lékař, oftalmolog, kardiolog, sportovec, alpinista). Toto číslo může dosáhnout vynikajících výsledků v každé práci, která má co do činění s pomáháním lidem (medicína) nebo ve sportovní činnosti; miluje soutěže. Mají rádi fyzickou aktivitu a celý život se snaží zůstat aktivní jak duševně, tak fyzicky.

Anděl číslo 202 si kromě své výrazné emocionality poradí is tlakem a stresem. Nenosí své emoce na rukávu; ukazuje je pouze zvláštním lidem.

Ve společnosti ostatních musí mít vedoucí roli anděl číslo 202; rádi velí, jsou náchylní k debatám, mohou být autoritativní, musí mít vždy pravdu. Mohou se chovat nepředvídatelně, často mění své umístění, mají tendenci se hodně stěhovat a často žijí na nějakém vzdáleném místě, daleko od místa, kde se narodili. Práce je obvykle zavede daleko a nemají s tím problém.

Tajný význam a symbolika

Zde se setkáváme s velmi komplexním číslem 202, kterému lze porozumět prohlédnutím mnoha zajímavých aspektů. Pouze kombinací těchto prvků můžeme toto číslo plně ocenit.

Číslo 202 má samo o sobě vlastnosti čísla 2, a co je nejdůležitější, toto číslo se objevuje dvakrát, takže síla těchto dvou se zdvojnásobila.

Dva v andělské numerologii nejsou nijak zvlášť dobrým osudovým číslem. Je pravda, že zde je jeho vliv obzvláště silný, protože číslo dvě se objevuje dvakrát. Číslo dvě přináší duševní a psychologický pokrok, dává lidem pocit důvěry a schopnost zanechat stopu ve světě.

Taková kombinace, dvakrát dva, díky této vlastnosti činí číslo 202 aktivním. Rovněž je zde přítomen vliv měsíce, který převažuje, ale přináší možnost duševních poruch, může následovat nedostatek odhodlání a hromadění podezření.

Pokud je však Měsíc dobře umístěn a podporován vhodnými planetami, jako je Venuše, v tomto případě může mít číslo 202 prosperující život a kariéru. Lidé z Anděla číslo 202 se kvůli číslu 2 setkávají s těžkými vzestupy a pády; štěstí jim někdy vyklouzlo z rukou přesně v době, kdy ji dostávali. Často jsou bezmocní, protože se cítí jako oběti nepředvídatelných změn.

Také číslo 202 má samo o sobě nulu, což je číslo, které zvyšuje sílu postav, které jsou vedle něj (80, 20, 103, 202 atd.). Nula představuje nekonečnou dokonalost Nejvyššího Stvořitele a znamená náš vztah s Bohem. Nula symbolizuje dokonalý kruh bez začátku a konce. Zároveň zde není nic a všechno. Může to být prázdné místo, které je třeba naplnit pozitivními nápady a činy.

Dalším skrytým významem, který lze přispět k číslu 202, je to, že je ovlivňována Venuší - krása, harmonie, sexualita, sebeúcta, důvěra a síla pochází z této planety. Jsou to lidé, kteří jsou pod dvojím vlivem Venuše, mohou být méně odolní vůči životním výzvám; jsou to lidé, kterým někdy může být obtížné odolat vlivu ostatních.

Venuše jim také dává sílu bránit se před vnějšími silami a někdy záměrně volí cestu utrpení, nekonfrontace.

Číslo 202 a láska

U anděla číslo 202 láska přichází náhle, i když se to nejméně čeká.

Jak jsme již dříve řekli, jejich emoční část je pod vlivem planety Venuše (symbol každého druhu požitku, zejména požitku z fyzické přirozenosti, sexuality a emocionality). Děti planety Venuše jsou svůdné, erotické a neuvěřitelně přitahovány k opačnému pohlaví. Když jsou teenagery, mohou trpět v lásce, mohou být zamilovaní do někoho, kdo jim nakonec ublíží. Ale v pozdějších letech se úplně přemění na lámače srdcí a svůdné ženy a nikdo nemůže být imunní vůči jejich kouzlu.

Jak jsme již dříve řekli, ne každý může vidět své skutečné pocity, i když jsou emotivní.

Číslo 202 může milovat intenzivně, ale je nepravděpodobné, že zahájíte manželství nebo zůstanete ve vztahu po dlouhou dobu. Bojí se, že se nakonec stanou zraněnými, a proto vztah rychle ukončí, než k tomu má šanci jiný člověk.

Zajímavá fakta o čísle 202

Dvě nuly - dvě byla starodávná mantra, která se někdy používala k vyvolání šťastných událostí v životě, po sérii smůly. Věřilo se, že opakováním těchto číslic se neblahé události zastaví a slunce znovu vychází (to se používalo například v obdobích silného počasí a silného deště). Pouze nejstarší členové společnosti nebo vůdci kultů směli říci tuto mantru, která se opakovala dvakrát za sebou a pouze za úplňku.

Tato korelace zůstala dodnes a dnešní chápání čísla 202 zůstalo podobné. Je pravda, že číslo 202 má moc a může být použito k ovlivnění našich životů; je také pravda, že je spojena s Měsícem.

Co dělat, když uvidíte číslo 202?

Pokud byla vaše mysl plná těchto otázek - Co vede můj život? Jaký je můj účel? Proč narážím na tyto překážky? Jaký je možný výsledek na základě současných okolností v této situaci? Může mi někdo pomoci tyto překážky překonat?

Na vteřinu nepochybujte; Andělé nás neustále poslouchají, sledují a chtějí pomoci. Chtějí nám poskytnout nejlepší možné řešení.

Všechny tyto otázky ukazují, že máte v životě spoustu problémů, že jste nenašli přesnou cestu nebo že jste špatně odbočili. Je to úplně normální, necíťte se sami, každý z nás občas bloudí.

Zpráva, kterou vám andělé posílají prostřednictvím čísla 202, je výsledkem založeným na vašich současných myšlenkách a okolnostech.

Andělé vám chtějí pomoci dosáhnout nejlepšího možného výsledku, což je účelem jejich zpráv a pokynů. Říkají - uvolněte se, zhluboka se nadechněte a zkuste si vzpomenout na své nejžádanější touhy a zkuste si vzpomenout, kdo je člověk, kterým se chcete stát.

Držte se této myšlenky a okamžitě odstraňte všechny věci, které vás zdržují v cestě. Za pár dní nebo týdnů si všimnete, jak tato změna odráží váš život - držte krok a na každou otázku bude odpovězeno.

Zajímavé Články